תפריט

מלגות סטודנטים

אירועים קרובים

אפריל 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

מחקר וקשרי אקדמיה: מלגות

מלגות לסטודנטים מוענקות מדי שנה על ידי PMI ישראל. המלגות מוענקות לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי עבור עבודות מחקר ועבודות גמר שיש להן תרומה לגוף הידע בניהול פרויקטים בישראל. הקול קורא מתפרס מדי שנה לקראת התחלת שנת הלימודים האקדמית ומפורסם באתר PMI ובמוסדות להשכלה גבוהה.

 

מועד ההגשה האחרון למלגת מחקר הינו ה-1/2/2016:

קול קורא מלגת מחקר 2016

 

קול קורא למלגות תשע"ה על סך 16,000 ₪ התפרסם באוקטובר 2014.

הזוכים לשנת תשע"ה:

א.מלגת תואר שלישי, בסך 9,000 ₪, תוענק לגב' נעמי סלם בלוקה, הטכניון. נושא עבודת המחקר הינו פיתוח מודלים מתמטיים בהתייחס להיבטי זמן ועלות בעבודה המשותפת של מנהלי פרויקטים ומהנדסי מערכת. העבודה תציג מודל מורחב ל- Multi-mode Resource Constrained Project Scheduling Problem (MRCPSP) ששימוש בו עשוי לשפר את עבודת התכנון והניהול של פרויקטים הנדסיים מורכבים. העבודה המחקרית המוצעת מבוססת על המתודולוגיה של ה- PMI, ומציעה נקודת מבט מעניינת ורלוונטית הניתנת ליישום בפרויקטים הנדסיים מורכבים.

ב.מלגת תואר שני, בסך 5,000 ₪, תוענק למר אייל כץ, מכון טכנולוגי חולון. המחקר המוצע יבחן את הצורך במדריך אחוד לניהול פרויקטים עבור מנהלי פרויקטים ומהנדסי מערכת לאור המתודולוגיות ותהליכי ניהול הפרויקטים הן מנקודת המבט של מנהל הפרויקט (על בסיס ה-PMBOK) והן מנקודת המבט של מהנדס המערכת (עפ"י ה-SE Handbook). עבודה זאת הינה בעלת ערך יישומי רב עבור מנהלי פרויקטים ומהנדסי מערכות, ונמצאת בהלימה עם שיתוף הפעולה בין שני האיגודים כפי שמתקיים בארץ וברמה הבינלאומית. לעבודה היבט יישומי שיבוא לידי ביטוי בהמלצה על מתווה למדריך אחוד ומידת התאמתו לסוגי פרויקטים שונים.

 

ג.מלגת תואר ראשון, בסך 2,000 ₪, תוענק (במשותף) לגב' אושרה סומר וגב' עדי רוזוליו, אוניברסיטת בן-גוריון. פרויקט הגמר מציע להשתמש במתודולוגיית PMI לניהול פרויקט ייחודי וחדשני, המבוצע לראשונה באוניברסיטה. עבודה זאת הינה יישומית באופייה והיא מביאה לידי ביטוי שימוש במתודולוגיית PMI עבור פרויקט אינטרדיסציפלינרי. תוצר פרויקט הגמר עשוי לשמש פרויקטים עתידיים בעלי מאפיינים דומים

 

קול קורא מלגות 2016