תפריט

הסמכת PMI-SP

אירועים קרובים

אפריל 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

הסמכת (PMI Scheduling Professional) PMI-SP מכירה בידע מוכח ובמיומנות מתקדמת בתחום הידע של פיתוח ושמירה על לוח זמנים לפרויקט.

הסמכת ה- PMI-SP, המוכרת ברמה הבינלאומית, מכירה ביכולותיהם של אנשי מקצוע המחזקים ותומכים בניהול פרויקטים בהציעם ידע ייחודי הקשור לניהול לוח זמנים בפרויקט.

אגודת ה- PMI מעודדת אנשי מקצוע המיישמים ניהול לוח זמנים בפרויקט להגיש בקשה לקבלת הסמכה (Certification). ההסמכה מתאימה לחברי צוות פרויקט עם מיומנות בניהול לוחות זמנים.

דרישות הסף להגשת בקשה להסמכת PMI-SP®


1. א. לבעלי תואר ראשון ומעלה :
ניסיון בניהול לוחות זמנים בפרויקט בהיקף של 3,500 שעות ו- 30 שעות לפחות של השכלה בתחום ניהול לוחות זמנים. ההשכלה יכולה לנבוע מקורס/ים בנושאי ניהול לוחות זמנים (כחלק מקורסים בניהול פרויקטים) ממוסד אקדמי מוכר (אוניברסיטה/מכללה) או מארגוני הדרכה שזהו עיסוקם היחיד ומאושרים ע"י הארגון העולמי או ספקי
REP* מורשים.

2.ב. ללא תואר ראשון (בעלי תעודת בגרות בלבד):

ניסיון בניהול לוחות זמנים בפרויקט בהיקף של 5,000 שעות ו- 40 שעות לפחות של השכלה בתחום ניהול לוחות זמנים. ההשכלה יכולה לנבוע מקורס/ים בנושאי ניהול לוחות זמנים (כחלק מקורסים בניהול פרויקטים) ממוסד אקדמי מוכר (אוניברסיטה/מכללה) או מארגוני הדרכה שזהו עיסוקם היחיד ומאושרים ע"י הארגון העולמי או ספקי *REP מורשים.

*כדי לוודא שהארגון או הספק REP מורשים ומאושרים ע"י הארגון העולמי יש לוודא עימו כי יש לו אישור בתוקף.

**לתשומת ליבכם: אחוז מסוים שעולה במדגם שנערך בין הנרשמים, מתבקש להציג מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף. במידה ועליתם במדגם יש להכין מסמכים בשפה האנגלית המעידים על עמידתכם בתנאי הסף. (הדרישות המדויקות יופיעו במייל שתקבלו מטעם הארגון העולמי).

עלויות

חבר PMI

לא חבר

מבחן

520$

670$

מבחן חוזר

335$

435$

רישום וביצוע הבחינה

1.טופס הבקשה להסמכה ניתן להורדה מאתר ה-PMI בכתובת:

http://www.pmi.org/en/Certification/~/media/PDF/Certifications/PMI-SP%20Application%20Form.ashx

או שניתן להירשם ON-LINE באתר ה- PMI העולמי.


2. לאחר אישור בקשתך, תקבל אימייל ובו מס' האישור לבחינה וקישור לאתר מרכז הבחינות
Prometric. עליך לתאם את מועד המבחןבכתובת: http://securereg3.prometric.com/Dispatch.aspx.


3. מועדי הבחינות משתנים מפעם לפעם ונערכים בתדירות של אחת למס' שבועות. מומלץ לבצע תיאום הבחינה מוקדם ככל האפשר, בכפוף לקבלת אישור הזכאות.


4. א. הבחינה מתקיימת בכתובת: פרומטריק (במכללת רמת גן), רחוב פנחס רוטנברג 87 רמת גן. טלפון 03-6786662


ב. הבחינה מתקיימת בשפה האנגלית.


ג. ציון המעבר בבחינה טרם נקבע. תשובה מתקבלת במקום.

ד. ביטול או שינוי מועד בחינה – יש להודיע עד יומיים לפני המועד המקורי שנקבע. ניתן להתקשר לחברת Prometric ישירות
בטל:
31 320 239 530+, או לקבוע on-line בעזרת הקישור הבא: http://securereg3.prometric.com/Dispatch.aspx

ה. אי-התייצבות וצורך לקבוע מועד בחינה מחודש – במידה וקיים ארוע חירום (תאונה, מחלה, מילואים, חולי או מוות של קרוב מדרגה ראשונה) ולא הסתייע בידי הנבחן להתייצב לבחינה במועדה, יש לשלוח מייל מפורט בצירוף כל האישורים הרשמיים לשרות הלקוחות שלPMI
(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) לא יאוחר מ-72 שעות לאחר מועד הבחינה המקורי.


5. לבחינה ניתן ללמוד ע"י לימוד עצמי באמצעות הספר "גוף הידע בניהול פרוייקטים" אותו ניתן לרכוש במשרדי העמותה וספרים נוספים בתחום ניהול לוחות זמנים, כמו למשל ה-
Practice Standard for Scheduling של ה- PMI:

http://www.pmi.org/Marketplace/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00100086801


6. לאחר מעבר הבחינה בהצלחה, יישלח למענך מכתב ברכה וערכת הצטרפות מטעם ה-
PMI.

שימור ההסמכה


1. כדי לשמר את ההסמכה יש לצבור 30 נקודות
PDU's בשלוש שנים, בתחום ניהול לוחות זמנים בפרויקט. את הנקודות ניתן לצבור ע"י:


א. השתתפות בכנס השנתי – 8 נקודות


ב. השתתפות בסיורים מקצועים הניתנים חינם ע"י הסניף הישראלי של העמותה מדי כחודשיים – כ-2 נקודות
PDU.

ג. השתתפות במבט לפרויקט - סדרת ערבי עיון הנערכים ע" הסניף הישראלי בשיתוף HIT (המכון הטכנולוגי בחולון) - כ-2 נקודות PDU.

ד. השתתפות ב: E-learning (מצ"ב לינקים בעמוד זה מצד שמאל).

ה. השתתפות בקורסים שונים והשתלמויות, כתיבת מאמרים מקצועים, פיתוח תכנים ללימוד ניהול פרויקטים, ניהול פרויקטים שוטף ועוד. יש לוודא כי הנושאים קשורים לניהול לוחות זמנים. פירוט ניתן למצוא בקישור הבא:

http://www.pmi.org/PDF/PMI-SP_Handbook.pdf

או בטבלה המפורטת:

כמותPDU australian viagra

דרישה

קטגוריה

תת קטגוריה

מהות הקטגוריה

15

לימודי תואר (לאחר השלמת PMP) הקשורים בנושא ניהול לוחות זמנים , שעה לימודית אחת במסגרת סמסטר של 15 שבועות

1

1

לימודים אקדמיים פורמליים

30

כתיבת מאמר בנושא לוחות זמנים לעיתון מקצועי

2

2A

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

15

כתיבת מאמר בעיתון ה - PMI בנושא ניהול לוחות זמנים

2

2B

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

10

הרצאה בנושא ניהול לוחות זמנים בפרויקט, בועידה, סימפוזיון או קורס פורמאלי

2

2C

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

5

הרצאה בנושא ניהול לוחות זמנים בפרויקט במסגרת מפגש PMI

2

2D

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

5

חבר פאנל בנושא ניהול לוחות זמנים בפרויקט בועידה, סימפוזיון או קורס פורמאל

2

2E

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

40

כתיבת ספר לימוד בנושא ניהול לוחות זמנים בפרויקט

2

2F

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

10

פיתוח תכנים לתוכנית לימוד ניהול לוחות זמנים בפרויקט

2

2G

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

5

עוסק במקצוע ניהול לוחות זמנים בפרויקט מעל 1500 שעות בשנה

2

2H

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

15

לימוד עצמי - מפגשים ו/או הדרכות בנושא ניהול לוחות זמנים בפרויקט של קולגות , עובדים או לקוחות באמצעות חומרים מודפסים , מצגות וכו'

2

2SDL

פעילויות מקצועיות ולימוד עצמי

-

לימודים באמצעות ספק PMI מורשה

3

3

לימודים באמצעות ספק PMIמורשה

-

לימודים באמצעות ספק לא מורשה PMIבנושא ניהול לוחות זמנים בפרויקט

4

4

לימודים באמצעות ספקים שונים

20

שירותי ניהול לוחות זמנים בפרויקט לא למטרות רווח (לקוחות)

5

5

שרותים מקצועיים בהתנדבות

2. במידה וצברת יותר מ-30 נק' בשלוש שנים, ניתן להעביר עד 10 נק' לשלוש השנים באות.

3. יש לשמור את כל האישורים המעידים על זכאות ל-PDU's במידה ותדרשו לאימות.

לבירורים נוספים בכל הקשור להסמכה ניתן לפנות למזכירות הסניף הישראלי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.