תפריט

העמותה במדיה

העמותה במדיה

 

הכנס ה-19 של העמותה לניהול פרויקטים בישראל:

 http://www.pc.co.il/featured/186572/

 

 

זכיית מקום לראשון בפרס Project Of the Year 2015:

 הודעה לתקשורת - פרויקט הארכת כביש בגין דרום נבחר לפרויקט של השנה יוני 2015